Vítejte na hlavní stránce

Tým našich žákyň ve „finančce“ zvítězil v okrese

Po tříleté přestávce se naše škola opět zapojila do znovuobnovené soutěže v mladém, ale velmi důležitém oboru – ve finanční gramotnosti. Školního kola se zúčastnili všichni zájemci z druhého stupně, ale do okresního kola postoupili pouze tři nejlepší řešitelé, kteří pak školu reprezentovali v kole okresním. Kapitánkou týmu byla Lucie Dolní ze 7. A a dalšími dvěma členkami pak Valerie Branná a Veronika Wanecká (obě 8.B). Jelikož všichni žáci již absolvují předmět finanční gramotnost, mohly tak holky využít nabyté znalosti, což také učinily, a dosáhly maximálního bodového zisku a nejlepšího času, a tudíž zcela právem zvítězily. Našim reprezentantkám gratulujeme k nádhernému výkonu a přejeme jim stejný úspěch i v kole krajském.

Mgr. Radek Sporysz

 

 

Recitační soutěž pro 1. stupeň

Blíží se březen – MĚSÍC KNIHY. Na naší škole při této příležitosti každoročně probíhá soutěž v recitaci pro nadané žáky 2. - 5. tříd.

Tato soutěž se už tradičně koná v kavárně a čítárně AVION a kromě soutěžících se jí účastní slavnostně naladěné obecenstvo, které tvoří rodiče i prarodiče malých recitátorů.

Děti si připravily pod vedením svých učitelek básně nebo úryvky z prózy. Kvalitní výkony malých recitátorů umocnila pěkná atmosféra zdejší kavárny a čítárny.

Soutěž se uskutečnila 11. 2. 2020 ve 2 kategoriích.

Z 1. kategorie (2. - 3. třídy) do městského kola postoupily žákyně: Lucie Kufová – 2. A a Zuzana Jaworská – 3. B.

Z 2. kategorie (4. - 5. třídy) do městského kola postoupily žákyně: Dorota Stánková – 4. A a Julie Pavlíková – 5. B.

Děti i jejich rodiče odcházeli s úsměvem na tvářích, což svědčí o tom, že se soutěž líbila.

Budeme se těšit na další ročník.

Mgr. Šárka Czyžová


 

První pololetí uteklo jako voda a tak jsem si pro žáky připravili sportovní dopoledne.

Ihned po předání vysvědčení si nazuli brusle a užívali si se spolužáky společný čas na ledové ploše.

Kdo se necítil, mohl se zapojit do sportovního programu ve školní tělocvičně.

Všichni odcházeli domů s červenými tvářemi a šťastnými jiskrami v očích.

Nyní vzhůru do druhého pololetí.

Mgr. Jakub Mikeska 

Oznámení o provozu školní družiny a mateřských škol v době pololetních a jarních prázdnin

(31.1., 17.2. – 21.2.2020)

Školní družina bude uzavřena v době pololetních i jarních prázdnin.

V době pololetních prázdnin budou v provozu všechny mateřské školy.

V době jarních prázdnin bude uzavřena pouze MŠ Mosty, všechny ostatní mateřské školy budou v provozu.

 

Mgr. Věra Gorgolová, ředitelka školy

 

 

 

Vánoční koncert 2019

Děti mateřských škol, školy i družiny ZŠ a MŠ Kontešinec vystoupily společně na vánočním koncertu dne 17. 12. 2019 v evangelickém kostele Na Rozvoji. Již více než měsíc před koncertem začalo nacvičování písní a básní, v posledním týdnu před samotným vystoupením se pak dostavila i nervozita a bohužel také nemoci. Přesto na našem koncertu postupně vystoupil úctyhodný počet dětí - více než 200, proto než se dostanu k programu, smekám před těmi, kteří celou organizaci koncertu jistili „ze zázemí“ – kolegyně hlídaly, aby vše proběhlo hladce a všichni byli připraveni včas. Diváci a posluchači už netrpělivě očekávali začátek.

Program zahájili tradičně a společně instrumentální soubor, vedený již několik let Mgr. Leszkem Kaletou, a sbor pod taktovkou Mgr. Kateřiny Wantulok. Pak vystoupily postupně děti z MŠ Masarykovy sady, MŠ Smetanova a MŠ Mosty spolu se svými učitelkami a před rodiči se střídaly řady roztomilých i nezbedných andílků. Nejmenší děti pak vystřídali prvňáci jako sněhuláci i zpěváci, o zářícím stromku zazpívaly také děti z družiny pod vedením své vychovatelky. Blok nejmenších vystřídal jen na chvíli sbor učitelů s tradičními vánočními písněmi za doprovodu pana klavíristy Kalety jeho dcery, hrající během celého koncertu půvabně na housle. Následovaly druhé a třetí třídy s lidovými písněmi, postupně pásli ovce, zazpívali o chvojce, zasněžili a zavedli nás i do domku zvonkové víly. Sboreček dětí z 1. a 2.tříd zazpíval několik vánočních písní hlavně z pera M.Kružíkové. Mezi jednotlivými písněmi vystupovali odvážní sólisté – ať už s písněmi (Jana Křížová, Agáta Tomiczková, Iveta Blatonová, Valerie Branná), s kytarou (Helena Ottnerová ) i s vlastní tvorbou (Josef Zetek) nebo recitovali – Jakub Wantulok a Jaroslav Olah. V závěru koncertu vystoupil sbor dětí 2.stupně se směsí mezinárodních písní – zazpívali společně s učiteli jazyků německy, polsky a anglicky několik tradičních písní a pak společně vícejazyčně Tichou noc. Před koncem se rozloučili a krásné vánoce popřáli ti, kteří během koncertu doprovázeli slovem – Mgr. Sporysz a Mgr. Bujoková i zástupce vedení školy Bc. Marcel Žebrok. Pak už se všichni společně s instrumentálním souborem i sborem naladili na nadcházející vánoční čas i závěr roku s písní V. Neckáře Půlnoční, směsí tradičních českých koled i písní Šťastné a veselé.

Děkujeme všem za náročnou přípravu koncertu a přáli bychom si, aby šťastný a veselý byl také celý Nový rok 2020.

Mgr. Karin Bujoková

 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 61

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner