Vítejte na hlavní stránce

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud


Dle zveřejněných informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebude mít ukončení nouzového stavu na současnou situaci ve školství vliv. Školy tak zůstávají ve stejném režimu, jako doposud.

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposudMgr. Marcel Žebrok
ředitel školy


 

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

(22. – 26. ÚNORA 2021)


Školní družina bude v této době uzavřena. Všechny mateřské školy budou v provozu.

 

Mgr. Marcel Žebrok

ředitel školy

 


 

 

Rozhodnutí hejtmana kraje

 

Vážení rodiče,


níže naleznete informace o možnosti umístění Vaších dětí do školských zařízení na základě Rozhodnutí hejtmana kraje MSK163499/2020 o nezbytné péči pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Informace naleznete v Rozhodnutí hejtmana kraje: ZDE

 

Mgr. Marcel Žebrok

ředitel školy


 

Provoz školy od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,


dle dostupných informací bude provoz Základní školy a mateřské školy Kontešinec od 4. ledna 2021 opět v následujícím režimu:

- žáci 1. a 2. ročníků mají prezenční výuku. Po celou dobu výuky je nezbytné, aby měli všichni žáci nasazené roušky, a to včetně společných prostor (chodby, wc, šatny....)

- u žáků 3. - 9. ročníků probíhá distanční výuka.

Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří mají distanční výuku, si mohou obědy vyzvednout  od 11:00 do 11:30 hodin a  od 13:30 do 14:00 hodin.

 

Organizaci provozu školní družiny a 1. a 2. ročníků základní školy naleznete ZDE

Mgr. Marcel Žebrok 
ředitel školy

 

Informace k provozu školy do konce roku 2020


Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 ​usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a  22. prosince ​2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - tyto dny tedy nebude probíhat ani distanční vzdělávání.

Podle dosavadních informací bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat stávajícím způsobem - 1. stupeň a 9. ročník ZŠ prezenční způsob výuky, 6. - 8. ročníky pak budou mít rotační způsob výuky. V týdnu od 4. ledna mají prezenční výuku 6.B, 7.B, 8.B. Třídy 6.A, 7.A, 8.A pak distanční výuku.Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 4 z 72

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner
Banner