Vítejte na hlavní stránce
Tisk Email

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

 

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

 

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

 

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

 


 
PDF Tisk

Oznámení o provozu školní družiny a mateřských škol v týdnu od 26.10. do 30.10.2020

 

Školní družina bude z důvodu uzavření škol dle rozhodnutí vlády ČR v době podzimních prázdnin uzavřena.

Ve dnech 26.10., 27.10., 29.10. a 30.10.2020 bude uzavřena pouze MŠ Koňákov, všechny ostatní mateřské školy budou v provozu.

 

Mgr. Marcel Žebrok

ředitel školy


 
PDF Tisk

Oznámení

Vážení rodiče,

po rozhodnutí krizového štábu MÚ ČT,  na základě Usnesení Vlády ČR č. 414, ze dne 12.10.2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření, sdělujeme, že byla určena Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace , která bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku  od 3 do 10let., jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách,  příslušníci ozbrojených sil, pedagogičtí  a nepedagogičtí pracovníci, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Obracíme se na Vás s prosbou o informovanost rodičů žáků ZŠ a dětí MŠ (pro případ uzavření MŠ) ve věku 3-10 let, a to Děti a žáci (ve věku od 3 do 10 let) zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury tak mají možnost umístit  žáky a děti po dobu mimořádných krizových opatření ve škole Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace.

ZŠ Hrabina připravuje formulář pro přijetí těchto dětí, který bude přístupný od 14.10.2020 na stránkách školy:  https://zshrabina.cz/

Kontaktní osoby za MěÚ Český Těšín:

 

Ing. Miroslav Stařičný tel.: 602 562 475, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jana Černilová tel.: 736 514 831, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kontaktní osoby za ZŠ Hrabina:

Mgr. Bc. Richard Zajac (ředitel školy), tel: 604 373 919, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Jaroslav Šlehofer (zástupce ředitele školy), tel: 608 910 997, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

sekretariát školy, tel: 558 737 284, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

sekretariát MŠ, tel: 558 737 438, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

 

 

Oznámení o provozu školní družiny a mateřských škol v době podzimních prázdnin

(29.10. – 30.10.2020)

Školní družina bude v době podzimních prázdnin v provozu.

V době podzimních prázdnin bude uzavřena pouze MŠ Koňákov, všechny ostatní mateřské školy budou v provozu.

 

Mgr. Marcel Žebrok

ředitel školy


 
PDF

Důležité informace

Informace k organizaci a provozu školního roku 2020/2021

 1. 1.9.2020 bude zahájení školního roku probíhat od 8:00 do 9:00 hod v kmenových třídách s třídními učiteli. Cizí osoby mají zákaz vstupu do budovy školy, školní výdejny i školní družiny. Výjimku pro tento slavnostní den mají pouze rodiče prvňáčků, a to s rouškou. Je však povolena pouze 1 doprovázející osoba ke každému dítěti.
 2. Na žáky 3. – 6.ročníku budou na dvoře školy čekat jejich třídní učitelé (s cedulkami tříd), kteří je odvedou do šaten a do tříd.
 3. Žáci si po příchodu do učebny důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem a provedou dezinfekci rukou. Následně dodržují hygienu po celou dobu svého pobytu ve škole a ve všech školních prostorách. Každý žák bude mít ve školní tašce roušku.
 4. Pedagogičtí pracovníci budou komunikovat se zákonnými zástupci zejména telefonicky (sekretariát 558 712 341, 602 124 310, 602 154 605, sborovna 730 815 829, školní družina 725 749 369) písemně přes program Bakaláři nebo emailem. Tato telefonní čísla si uložte do svých telefonů pod heslem ŠKOLA). Osobní schůzky s pedagogy je nutné domluvit uvedenými způsoby dopředu, a to nejlépe po vyučování.
 5. Třídní schůzky budou probíhat on-line nebo písemnou formou, v nutných případech osobními pohovory.
 6. Škola ani školní družina nebude v tomto roce organizovat žádné akce, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí.
 7. Škola  bude co nejméně přesouvat žáky mezi učebnami. Před vstupem do těchto učeben bude nutná desinfekce rukou.
 8. V jídelně se budou stravovat žáci v oddělených prostorách po ročnících.
 9. Úřední hodiny na sekretariátě jsou stanoveny na tyto dny: úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod, čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Cizí návštěvníci budou vstupovat pouze do vestibulu školy, kde vyčkají příchozí osoby, a to vždy s rouškou.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid - 19

 1. Pokud jsou patrné příznaky již při příchodu žáka do školy, není žák vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. V případě, že zákonný zástupce není přítomen, je tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně  sdělena. Zákonný zástupce  je také informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák čeká na zákonného zástupce  pod dohledem zaměstnance školy v izolované místnosti.
 2. Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Současně je zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 3. V obou uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře (pediatra), který rozhodne o dalším postupu.
 4. Pokud žák trpí příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto skutečnost potvrdí praktický lékař (pediatr).

V případě výskytu onemocnění covid – 19 rozhoduje o dalších opatřeních KHS.

 1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se nákaza nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat. Pokud žák nemá domácí podmínky k on-line výuce, bude si pravidelně vyzvedávat materiály k výuce ve vestibulu školy.
 2. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

V případě jakýchkoli změn vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví nebo KHS budeme ihned informovat všechny zákonné zástupce vyvěšením informací na úředních deskách a na webových stránkách školy.


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 6 z 72

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner
Banner