Vítejte na hlavní stránce

Oznámení o provozu mateřských škol  a školní družiny v době letních prázdnin

 

Od 10. července do 18. srpna 2017 bude v provozu mateřská škola v Masarykových sadech. Od 21. srpna do 1. září  2017 budou otevřeny mateřské školy  na ul. Dukelské a v Mostech, a to  v době od 6:30 do 16:00 hodin .

Školní družina bude z důvodu malého zájmu rodičů v době letních prázdnin uzavřena.

 

V Českém Těšíně dne 28. dubna 2017

Mgr. Věra Gorgolová

Statutární zástupce

 

Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných situací

V úterý 25. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil další projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. V tento den se žáci neučili klasicky ve svých třídách a se svými spolužáky z ročníku, ale byli promícháni do 8 skupin. Stejná akce probíhala i na prvním stupni pro mladší žáky. Pro skupiny starších žáků byla připravena 4 stanoviště, na kterých se mohli dozvědět mnoho nových věcí a poznatků.

První stanoviště bylo zaměřeno na práci policisty se psem – žáci získali informace o tom, jak probíhá a jak dlouho trvá výcvik psa a také proběhla ukázka chycení lupiče psem.

Druhé stanoviště nabídlo žákům práci horské služby. I přesto, že se blíží léto, záchranář žákům povyprávěl o motorové a lanové technice, o výbavě na lyže, lavinách, bezpečnosti pohybu na horách a žáci se také dozvěděli důležité telefonní číslo, kdyby se v přírodě ztratili.

Na třetím stanovišti žáci besedovali s lékařem o první pomoci, jak zavolat pomoc a jak správně provádět resuscitaci. Vše si mohli vyzkoušet na figuríně.

Poslední, čtvrté stanoviště přijelo na školní dvůr s ukázkou hasičského vozu. Žáci zde mohli shlédnout požární auto uvnitř i zvenčí. Hasiči žákům povyprávěli o nebezpečí požárů, jak jim předcházet a co dělat v případě požáru.

Cele dopoledne bylo nabité novými informacemi. Doufáme, že žáci získali mnoho nových cenných rad, postřehů a informací, že vznikla nová nebo se upevnila stará přátelství a že si všichni přes aprílové počasí projektový den užili.

Mgr. Lucie Seberová


 

Krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus

Dne 23. 4. 2017 se 9 žáků naší školy zúčastnilo krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus. Toto kolo se uskutečnilo v areálu Vysoké školy báňské v Ostrava-Poruba.

Z celkového počtu 63 škol se naši žáci neztratili a umístili se takto:

33. místo 9.B ve složení: Konečný Tobiáš, Sládková Veronika, Sluszarczyk Patrik

47. místo 8.B ve složení: Lehmann Lukáš, Starzyk Lukáš, Teper Jindřich

50. místo 9.A ve složení: Kajzarová Klára, Skoupilová Sára, Slušná Sabina

Žáci s ostatními soupeřili hlavně v přírodovědných vědomostech a znalostech.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k umístění.

Mgr. Lucie Seberová

 

 

Knihovnické klání

Rok s rokem se opět sešel a zástupci jednotlivých tříd ze všech ročníků 2.stupně se dne 11.4.2017 utkali ve vědomostní soutěži, která je zaměřena nejen na obecné znalosti z literatury, ale hlavně na četbu známých i méně známých knih českých a samozřejmě i cizích autorů.

Všechny týmy tvořily čtveřice soutěžících, výjimkou pak byly třídy 7.B a 9.B, které reprezentovali 3 žáci, a 8.A pak jen 2 žákyně.

Dle výsledků pak je patrné, že žáci naší školy se v literární teorii velmi dobře orientují, znají řadu autorů a jejich díla, jsou schopni porozumět textu a s daným textem pracovat.

Nejlepších výsledků dosáhl tým 9.B, druhé místo po zásluze obsadili žáci 9.A a znalosti, které je posunuly na místo třetí, pak mají zástupci 8.B.

Mgr. Jana Kropová

 

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/18


Přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

č.153                         č.167                         č.181                         č. 195

č.154                         č.168                         č.182                         č. 196

č.155                         č.169                         č.183                         č. 198

č.156                         č.170                         č.184                         č. 199

č.157                         č.171                         č.185

č.158                         č.172                         č. 186

č.159                         č.173                         č. 187

č.160                         č.174                         č.188

č.161                         č.175                         č.189

č.162                         č.176                         č. 190

č.163                         č.177                         č. 191

č.164                         č.178                         č. 192

č.165                         č.179                         č. 193

č.166                         č.180                         č. 194

 

 

V Českém Těšíně dne 13. dubna 2017

Mgr. Věra Gorgolová, statutární zástupce

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 7 z 41

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

 

Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner