Vítejte na hlavní stránce
PDF Tisk Email

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

od dnešního dne, tj. od  1. 7. 2020, musí děti ze třetí třídy MŠ Masarykovy sady Český Těšín zůstat na příkaz KHS v domácí karanténě. Rodiče dětí, kterých se to týká, byli telefonicky informování vedoucí učitelkou Mgr. Jarmolíkovou a budou kontaktováni pracovníky KHS. Celá budova mateřské školy projde během zítřka 2. 7. 2020 ohniskovou dezinfekcí. Předpokládáme, že od úterý  7. 7. 2020 bude zahájen prázdninový provoz pro přihlášené děti, které nejsou v domácí karanténě. Pokud dojde ke změně situace, budeme vás okamžitě informovat zprávou na webových stránkách školy nebo telefonicky.

 

V případě nutných dotazů či akutních problémů mohou rodiče dětí, které jsou v karanténě, volat na telefonní číslo: 596 397 265

Hygiena prosí rodiče, aby volali opravdu jen v nutných případech. Jsou v současné době maximálně vytížení.

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy 


 
PDF Tisk Email

Nefunkční elektronická žákovská knížka

 

Vážení rodiče,

v současné době máme momentálně nefunkční modul webového rozhraní softwaru Bakaláři (elektronická žákovská knížka). Problém způsobila chyba v aktualizaci softwaru, je tedy na straně výrobce softwaru. Firma Bakaláři podle námi obdržených informací na odstranění problému usilovně pracuje.

Za případné komplikace se omlouváme, nicméně problém není v tomto případě na naší straně.

 

Marcel Žebrok¨

 

 

EDIT 5.6.2020 10:15: Systém je v tuto chvíli již plně funkční.

 


 

 

Dokumenty pro rodiče k nástupu žáků do školy od 8. června 2020

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol - 2. stupeň (docx)

Čestné prohlášení

 


 

 

Oznámení o provozu mateřských škol v době letních prázdnin

 

V době letních prázdnin bude od 7.7 do 24.7. 2020 v provozu MŠ v Masarykových sadech, od 3.8. do 21.8.2020 bude otevřena MŠ Smetanova.

 

ředitelka školy

Mgr. Věra Gorgolová 
PDF Tisk Email

Informace pro rodiče o znovuotevření MŠ


Vážení rodiče,

mateřské školy v Českém Těšíně budou znovu otevřeny dne 18.5.2020.

Abychom mohli zajistit předškolní vzdělávání, potřebujeme vědět, zda Vaše dítě do mateřské školy po znovuotevření nastoupí. Stravování bude zajištěno tak, jak jste zvyklí.

Doba provozu mateřských škol bude nezměněna, úplata za školné za měsíc květen činí 180,- Kč.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v předškolním vzdělávání s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Zákonný zástupce dítěte musí před nástupem dítěte do MŠ odevzdat tyto  podepsané formuláře.

  1. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a čestné písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  2. informace o ochraně zdraví a provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tyto dokumenty si můžete stáhnout z našich webových stránek www.zskontesinec.net (Mateřské školy - Dokumenty MŠ) nebo si je vyzvednout ve vestibulu základní školy. Zákonní zástupci dětí, kteří dochází do MŠ Mosty a Koňákov si mohou tyto formuláře vyzvednout v těchto školkách, a to od 12.5. – 15.5. do 8:00 – 11:30 hod.

Pokud zákonný zástupce při vstupu dítěte do MŠ tyto formuláře neodevzdá, nemůže se dítě předškolního vzdělávání účastnit.

Informace o nástupu dětí posílejte e-mailem na příslušné školky nebo volejte na tato telefonní čísla nejpozději  do 11.5.2020

MŠ Masarykovy sady 725 749 370

MŠ Dukelská 730 815 826

MŠ Koňákov 730 815 827

MŠ Smetanova 730 815 830

MŠ Mosty 730 815 828


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 8 z 72

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner
Banner