Vítejte na hlavní stránce

Beseda s autorkou komiksů Mášou Bořkovcovou

Setkání čtenářského klubu ve čtvrtek 27. dubna bylo naprosto odlišné od pravidelných schůzek. S velkou radostí jsme mezi námi přivítali dvě slavné osobnosti. Jednou z nich byla paní Eva Katrušáková, která vede kampaň Celé Česko čte dětem.

Druhá návštěva k nám přijela až z Prahy. Spisovatelka Máša Bořkovcová si s klubovými dětmi povídala o tom, jak vznikla řada komiksů, které vydal spolek Ašta šmé v rámci projektu Nejisté domovy. Jedná se o několik knih, které vznikly na podkladě skutečných životních příběhů dětí vyrůstajících v pěstounské péči.

Možná si ani někteří „klubáci“ v tu chvíli neuvědomovali, že mají možnost vést přátelský rozhovor s paní spisovatelkou, o které v budoucnosti určitě ještě uslyšíme. Také přítomnost slavné osobnosti z Českého Těšína, kterou je paní Katrušáková, není samozřejmá.

V závěru setkání jsme všichni ocenili atmosféru, která tento čtvrtek v klubu zavládla. Ta naděje mladých čtenářů, že každý může v životě jít za svým cílem a něco dokázat, byla přímo hmatatelná! Pevně věřím, že i naše klubové děti jednou ke svému vysněnému cíli najdou cestu.

Mgr. Dana Bednářová


 

Oznámení o provozu mateřských škol  a školní družiny v době letních prázdnin

 

Od 10. července do 18. srpna 2017 bude v provozu mateřská škola v Masarykových sadech. Od 21. srpna do 1. září  2017 budou otevřeny mateřské školy  na ul. Dukelské a v Mostech, a to  v době od 6:30 do 16:00 hodin .

Školní družina bude z důvodu malého zájmu rodičů v době letních prázdnin uzavřena.

 

V Českém Těšíně dne 28. dubna 2017

Mgr. Věra Gorgolová

Statutární zástupce

 

Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných situací

V úterý 25. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil další projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. V tento den se žáci neučili klasicky ve svých třídách a se svými spolužáky z ročníku, ale byli promícháni do 8 skupin. Stejná akce probíhala i na prvním stupni pro mladší žáky. Pro skupiny starších žáků byla připravena 4 stanoviště, na kterých se mohli dozvědět mnoho nových věcí a poznatků.

První stanoviště bylo zaměřeno na práci policisty se psem – žáci získali informace o tom, jak probíhá a jak dlouho trvá výcvik psa a také proběhla ukázka chycení lupiče psem.

Druhé stanoviště nabídlo žákům práci horské služby. I přesto, že se blíží léto, záchranář žákům povyprávěl o motorové a lanové technice, o výbavě na lyže, lavinách, bezpečnosti pohybu na horách a žáci se také dozvěděli důležité telefonní číslo, kdyby se v přírodě ztratili.

Na třetím stanovišti žáci besedovali s lékařem o první pomoci, jak zavolat pomoc a jak správně provádět resuscitaci. Vše si mohli vyzkoušet na figuríně.

Poslední, čtvrté stanoviště přijelo na školní dvůr s ukázkou hasičského vozu. Žáci zde mohli shlédnout požární auto uvnitř i zvenčí. Hasiči žákům povyprávěli o nebezpečí požárů, jak jim předcházet a co dělat v případě požáru.

Cele dopoledne bylo nabité novými informacemi. Doufáme, že žáci získali mnoho nových cenných rad, postřehů a informací, že vznikla nová nebo se upevnila stará přátelství a že si všichni přes aprílové počasí projektový den užili.

Mgr. Lucie Seberová


 

Krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus

Dne 23. 4. 2017 se 9 žáků naší školy zúčastnilo krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus. Toto kolo se uskutečnilo v areálu Vysoké školy báňské v Ostrava-Poruba.

Z celkového počtu 63 škol se naši žáci neztratili a umístili se takto:

33. místo 9.B ve složení: Konečný Tobiáš, Sládková Veronika, Sluszarczyk Patrik

47. místo 8.B ve složení: Lehmann Lukáš, Starzyk Lukáš, Teper Jindřich

50. místo 9.A ve složení: Kajzarová Klára, Skoupilová Sára, Slušná Sabina

Žáci s ostatními soupeřili hlavně v přírodovědných vědomostech a znalostech.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k umístění.

Mgr. Lucie Seberová

 

 

Knihovnické klání

Rok s rokem se opět sešel a zástupci jednotlivých tříd ze všech ročníků 2.stupně se dne 11.4.2017 utkali ve vědomostní soutěži, která je zaměřena nejen na obecné znalosti z literatury, ale hlavně na četbu známých i méně známých knih českých a samozřejmě i cizích autorů.

Všechny týmy tvořily čtveřice soutěžících, výjimkou pak byly třídy 7.B a 9.B, které reprezentovali 3 žáci, a 8.A pak jen 2 žákyně.

Dle výsledků pak je patrné, že žáci naší školy se v literární teorii velmi dobře orientují, znají řadu autorů a jejich díla, jsou schopni porozumět textu a s daným textem pracovat.

Nejlepších výsledků dosáhl tým 9.B, druhé místo po zásluze obsadili žáci 9.A a znalosti, které je posunuly na místo třetí, pak mají zástupci 8.B.

Mgr. Jana Kropová

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 8 z 42

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

 

Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner