Vítejte na hlavní stránce

Den otevřených dveří ve čtenářském klubu

Ve čtvrtek 14. prosince zůstaly dveře školní knihovny otevřené i odpoledne. Zájemci z oblasti odborné veřejnosti i z řad rodičů a dětí mohli v ten den navštívit školní čtenářský klub. Protože bylo období adventu, jako téma klubového setkání jsme zvolili povídání o svaté Lucii, jejíž svátek připadá na 13. prosince. Tento den se nepojí jen s pranostikou „Lucie - noci upije", ale také s tradicí úklidu domácnosti. My jsme se zaměřili na úklid v nás samotných a zamysleli se nad tím, co bychom chtěli na sobě změnit, co bychom ze sebe „vymetli". Ani v den otevřených dveří nesměla chybět dílna čtení, která je jedním ze základních pilířů čtenářských klubů. Děti i dospělí návštěvníci si našli pohodlné místo a dvacet minut si potichu četli knížku vlastního výběru.

Na to, jak s dětmi rozvíjíme čtenářství, se přišli podívat rodiče, spolužáci i pedagogové. Někteří učitelé zůstali po celou dobu klubového setkání a aktivně se zapojili i do plnění zadaných úkolů. Z jejich vyjádření vyplynulo, že se jim líbila uvolněná a rodinná atmosféra čtenářského klubu. Ocenili otevřenost dětí při aktivitách, také pozitivně hodnotili vybavenost klubové knihovničky a byli překvapeni, že si klubáci vybírají k četbě i náročnější knihy. Pro všechny bylo vzájemným obohacením to, že měli možnost pracovat spolu v jiných podmínkách než v klasické třídě a také se vzájemně vidět i z jiného pohledu.

Děkuji všem, kteří si v náročném předvánočním období našli volný čas a strávili ho mezi námi. Věřím, že to byla chvíle zklidnění a pohody.

Mgr. Dana Bednářová


 
PDF Tisk Email

Vánoční jarmark ve školní družině

 

Dne 14.12. proběhl v naší školní družině malý předvánoční jarmark. Na jarmarku opravdu bylo z čeho vybírat.

Rodiče dětí ze školní družiny si mohli pořídit vánoční drobnosti pro radost jejich blízkým, či si vytvořit doma vánoční náladu z výrobků, jež připravily    naše děti v zájmových kroužcích a paní vychovatelky.

Na celkové přípravě vánočního jarmarku se zapojila celá družina.

Děti v zájmových kroužcích pekly a zdobily perníčky, vyráběly vánoční přáníčka, pekly cukroví i slané pečivo, vyráběly dárečky z keramiky.

Školní družina se tak nakonec proměnila v malý krásný vánoční trh.

Nechybělo také občerstvení v podobě vánočního čaje s malým sladkým i slaným pohoštěním.

 

Vedoucí vychovatelka Lenka Martinková

 

 

Čteme prvňákům

Na konci listopadu se žáci 8. r. vydali za prvňáky, aby jim předvedli své čtenářské dovednosti. Na setkání se dlouho připravovali, chtěli totiž svým mladším spolužákům ukázat, proč je dobré naučit se pěkně číst. Žáci 8.B přečetli prvňákům příběh z knihy M. Drijverové Zlobilky. Prvňáčci podle klíčových slov sami poznali, že se bude jednat o příběh s tematikou strach z pavouků. V závěru hodiny si se staršími spolužáky sedli do kruhu na koberec a vzájemně se poznávali v rámci aktivity pavučina. Žáci z 8.A předvedli dětem dramatizaci pohádky O veliké řepě a O princezně na hrášku. Poté společně s prvňáčky vypracovali pracovní list, který byl tematicky zaměřen na výše zmíněné pohádky. V hodině výtvarné výchovy vyrobili sedmáci malým kamarádům záložky do knih, které budou prvňáci používat ve svých nových slabikářích. Těšíme se na jaro, až budou naopak číst prvňáci osmákům a až uvidíme rozzářená očička malých čtenářů.

Mgr. Dana Bednářová a Mgr. Jana Kropová

Více fotografií si můžete prohlédnout v internetovém školním časopise Kaktus na adrese http://casopiskaktus.blogspot.cz/


 

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Smetanova

 

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 16. listopadu 2017 bude Mateřská škola Smetanova v tento den uzavřena.

 

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy

 

Celé Česko čte dětem na ZŠ Kontešinec

V říjnu jsme ve čtenářském klubu přivítali paní Evu Katrušákovou, která založila a dodnes vede neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem. Toho dne to však nebyla jediná návštěva ve školní knihovně ZŠ Kontešinec. Besedovat o knihách přijely i děti z havířovského čtenářského klubu.

Paní Katrušáková poutavě vyprávěla o nelehkých začátcích, kdy se snažila pro svůj nápad získat podporu. Jsme rádi, že se jí to nakonec podařilo a že se k podpoře čtenářství nakonec připojila řada známých osobností. Ředitelka kampaně na setkání zdůraznila, jak je důležité najít pozitivní postoj ke knihám a jak může každodenní předčítání utvářet i vztahy rodičů s dětmi.

Na závěr besedy došlo i ke sdílení zkušeností z četby mezi klubovými dětmi a k doporučování přečtených knih.

Děkujeme paní Katrušákové nejen za návštěvu v našem klubu, ale i za čas a energii, které věnuje propagaci čtenářství. Jsme rády za to, že v členech čtenářských klubů dokáží knihy probudit nadšení, které přenáší nejen na ostatní v klubu, ale i na své spolužáky či sourozence. Pevně věříme, že už je láska ke knihám neopustí!

 

Dana Bednářová a Kateřina Šildrová


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 9 z 49

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner