Vítejte na hlavní stránce
PDF Tisk Email

Oznámení o provozu mateřských škol a školní družiny v období podzimních prázdnin

(čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017),

 

Oznamujeme tímto, že v době podzimních prázdnin je v provoz zajištěn následovně:

 

  • MŠ Masarykovy sady: provoz od 6:00 do 16:30 hodin
  • MŠ Smetanova: provoz od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Dukelská: provoz od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Koňakov: provoz od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Mosty: uzavřena z důvodu opravy havarijního stavu umýváren, zákonní zástupci jsou informování o možnosti využití provozu zbývajících mateřských škol

 

  • Školní družina: provoz od 7:00 do 15:00 hodin (přihlášeno 7 dětí) - zákonní zástupci byli informováni, že strava ve školní výdejně v tyto dny nebude zajištěna.

 

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy

 

Spolupráce s těšínskou knihovnou

Rozvoji čtenářství u dětí se věnujeme nejen ve škole, ale v rámci hodin literární výchovy navštěvujeme i Městskou knihovnu v Českém Těšíně, zejména pobočku na Havlíčkově ulici. Její zaměstnanci si vždy pro žáky připraví atraktivní literární, knihovnické či jiné tematické lekce, do kterých jsou návštěvníci aktivně zapojeni. Cílem naší spolupráce je nejen přivést děti zpět ke knihám, ale také v nich rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.

Už v září jsme tedy s žáky 8. a 9. ročníku vyrazili na Havlíčkovu ulici, abychom zahájili školní rok čtenářskou dílnou. Za úspěch považujeme nejen to, že se žáci dokázali nadchnout knihami i samotným čtením, ale i to, že si již na místě někteří z nich vyřídili čtenářskou průkazku. Podle paní knihovnice se poté stali pravidelnými návštěvníky knihovny.

Tím však spolupráce s knihovnou nekončí. Také tandem vedoucích školního čtenářského klubu tvoří paní knihovnice a paní učitelka. O tom, že to dobře funguje, se můžete přesvědčit v článcích o klubu na stránkách školního časopisu Kaktus – http://casopiskaktus.blogspot.cz/.

 

Dana Bednářová


 
Ředitelské volno 2017 PDF Tisk Email

Oznámení

 

Dne 29. září 2017 vyhlašuje ředitelka školy podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitelské volno.

Školní družina nebude v provozu. Oběd žáků bude centrálně odhlášen.

Toto vyhlášení se nevztahuje na mateřské školy.

 

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy

 

Deváťáci na krajském kole Wolframu

V sobotu 23. září proběhlo ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá krajské kolo branné soutěže Wolfram, kterou organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu. Naši školu reprezentovalo družstvo deváťáků ve složení David Červinka, Klára Kolonderová, Lukáš Lehmann a Jindřich Teper, kteří své dovednosti předvedli už v městském kole, v němž v polovině června vybojovali bronz.

Naše žáky a jejich doprovod v podobě pana učitele Mikesky a Sporysze neodradilo ani chladné a deštivé počasí, a tak mohli zažít neopakovatelnou atmosféru vojenského zápolení ve veřejnosti běžně nepřístupných místech.

Vojáci si pro soutěžící připravili řadu náročných disciplín. Vše zahájila plavba na raftu po vodní nádrži Barnov, v níž náš tým předvedl nejlepší výkon. Následovala překážková dráha, silový x-boj, vědomostní test o Ostravské operaci, střelba ze vzduchovky, týmová souhra a přezkoušení ze zdravovědy. Mezi jednotlivými stanovišti se žáci museli přesunovat během a kromě preciznosti a správnosti splnění úkolů hrál důležitou roli i výsledný čas.

Všechny týmy doběhly do cíle po absolvování náročné trasy promočené, zablácené a vyčerpané, zato ovšem bohaté o nevšední zážitky. Navíc si také mohly vyzkoušet laserovou střelnici nebo lukostřelbu.

Naše družstvo nakonec obsadilo 8. místo z celkového počtu 22 čtyřčlenných týmů, za což si zaslouží velkou gratulaci. Poděkování také patří Ostravské univerzitě, paní učitelce Seberové a panu učiteli Mikeskovi za poskytnutí podmínek a přípravu našeho soutěžního družstva.

Mgr. Radek Sporysz

 

Adaptační kurz šestých tříd 2017

Letošní adaptační kurz byl tak trochu jiný, než obvykle – tentokrát jsme nikam nevyjížděli a adaptovali jsme se bez noclehu ve dnech 13. - 15. 9.. Cílem adaptačního kurzu je stmelení třídního kolektivu při přechodu na druhý stupeň, vzájemné poznávání s novými třídními učiteli – Mgr. Kateřinou Wantulok a Mgr. Radkem Sporyszem, eventuálně s novými spolužáky. Adaptační kurz napomáhá odstraňovat negativní projevy ve skupinách, upravuje chybné chování a nežádoucí projevy uvnitř skupiny tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků celé skupiny. Vzhledem k tomu, že se obě třídy na prvním stupni zúčastnily několikadenních škol v přírodě, zvolili jsme kratší variantu kurzu, díky které žáci zameškají méně výuky.

Při přípravě programu jsme přihlíželi k rozmarům počasí a také jsme využili externích služeb bývalých pracovníků AVE Střep, kteří mají s těmito kurzy bohaté zkušenosti a díky různým aktivitám s lany, šátky, míčky a dokonce s padákem jsme se dozvěděli více o fungování třídy jako celku a získali jsme lepší přehled o vlastnostech jednotlivých žáků. Adaptační kurz byl částečně realizován mimo běžné školní prostředí – na hřišti ul. Frýdecká, v parku A.Sikory a dětských hřištích podél nábřeží Těšína. Žáci byli vytrženi z běžných situací, které vznikají při vyučování a měli možnost se projevit při společných hrách a soutěžích. Proběhly soutěže mezi třídami, módní přehlídka (kde vládli teroristé, praktické modely do deště, ale objevily se i toaletní víly a lesní mužík – viz fotky) i soutěž o nej žáka ve třídě – v 6.A vyhrála Valerie Farkasová a v 6.B Ondra Schovanec. Program i soutěže jsou částečně hrazeny z fondu RaŠ.

Za přípravný a realizační tým Karin Bujoková


 
« ZačátekPředchozí11121314151617181920DalšíKonec »

Strana 11 z 49

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner