PDF Tisk Email

Školská rada

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

Od roku 2005 pracuje na naší škole školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Složení školské rady:

Z řad pedagogických pracovníků:

  1. Mgr.Radka Gajdová
  2. Mgr. Lucie Seberová
  3. Bc. Marcel Žebrok

 

Z řad zákonných zástupců:

  1. Ing. Vít Hovjadský
  2. Eva Kišová
  3. Mgr. Barbora Ottnerová

Za zřizovatele byli jmenováni tito členové:

  1. Mgr. Vlasta Bílková
  2. Mgr. Miluše Kupková
  3. Miroslava Szemlová

 

 

 

 

 

 

Opakovací práce – Přírodopis 8.B

Jméno a příjmení:                                                                                                                                        15.9.2015

1) Vyjmenuj 5 základních znaků strunatců.

2) Kteří živočichové patří mezi strunatce (3 skupiny).

3) Vyjmenuj zástupce Bezlebečných.

4) Vyjmenuj zástupce kruhoústých.

5) Co patří mezi paryby?

6) Popiš vývoj jedince u obojživelníků.

7) Jak dělíme ryby (3 skupiny)?

8) K čemu slouží: tuková ploutvička, plynový měchýř, postranné čára?

9) Jak dělíme plazy? Charakterizuj každou skupinu.

10) Vyjmenuj plazy ČR

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300