PDF Tisk Email

Školská rada

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

Od roku 2005 pracuje na naší škole školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Nové složení školské rady

V dubnu 2015 proběhly na naší škole nové volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců i  zástupců  zřizovatele školy.

Nová školská rada pracuje od nového školního roku 2015/2016.

Složení školské rady:

Z řad pedagogických pracovníků:

  1. Mgr.Jana Kropová
  2. Mgr.Eva  Dziubková
  3. Mgr.Radek Sporysz

 

Z řad zákonných zástupců:

  1. Baranová Soňa
  2. Horáková Simona
  3. Sluštík Miroslav (do 31.8.2017)
  4. Kišová Eva (od 3.10.2017)

 

Za zřizovatele byli jmenováni tito členové:

  1. Mgr. Vlasta Bílková
  2. Jana Kaletová
  3. Miroslava Szemlová

 

 

Informace o činnosti Školské rady při Základní škole a mateřské škole Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, Český Těšín

 

Školská rada se sešla v uplynulém období 3. 10. 2017 a 10. 4. 2018. V září 2017 proběhly doplňovací volby z řad oprávěných osob. Za člena ŠR byla v těchto volbách zvolena paní Eva Kišová. Na jednání 3. 10. 2017 projednávala ŠR výroční zprávu za školní rok 2016/17, která byla schválena (pro: 67 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 33 % hlasů). Dále projednávala doplnění školního řádu, které byly schváleno (pro: 67 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 33 % hlasů).

Školská rada neprojednávala a nevyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.

Školská rada ukončuje svoji činnost ve stávajícím složení k 22. 4. 2018, kdy členům končí tříleté funkční období.

Český Těšín, 11. 4. 2018 Mgr. Radek Sporysz, předseda ŠR

 

2016/17

Školská rada se sešla v uplynulém období 11. 10. 2016 a 13. 6. 2017. Na jednání 11. 10. 2016 projednávala ŠR výroční zprávu za školní rok 2015/16, která byla schválena (pro: 89 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 11 % hlasů). Dále třikrát projednávala změny ve školním řádu, které byly upraveny a následně schváleny (1. změna – zrušení zvonění v zimním období - pro: 67 % hlasů; proti: 0 % hlasů; zdrželo se hlasování: 33 % hlasů; 2. změna – doplnění školního a klasifikačního řádu - pro: 100 % hlasů; proti: 0 % hlasů; zdrželo se hlasování: 0 % hlasů; 3. změna - doplnění školního řádu - pro: 100 % hlasů; proti: 0 % hlasů; zdrželo se hlasování: 0 % hlasů).

Školská rada neprojednávala a nevyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.

 

Český Těšín, 15. 6. 2017 Mgr. Radek Sporysz, předseda ŠR

 

2015/16

Školská rada se sešla v uplynulém období 29. 9. 2015 a 31. 5. 2016. Na jednání 29. 9. 2015 proběhla volba předsedy ŠR. Byl zvolen Mgr. Radek Sporysz. Školská rada projednávala výroční zprávu za školní rok 2014/15, která byla schválena (pro: 77 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 23 % hlasů). Dále dvakrát projednávala změny ve školním řádu, které byly upraveny a následně schváleny (1. změna – vstup do objektu pro cizí osoby, zákaz používání elektronických zařízení ve výuce - pro: 77 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 23 % hlasů; 2. změna – zvonění v letním a zimním období - pro: 78 % hlasů; proti: 0 % hlasů; nepřítomno: 22 % hlasů).

Školská rada neprojednávala a nevyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.

 

Český Těšín, 20. 6. 2016 Mgr. Radek Sporysz, předseda ŠR

 

 

 

Opakovací práce – Přírodopis 8.B

Jméno a příjmení:                                                                                                                                        15.9.2015

1) Vyjmenuj 5 základních znaků strunatců.

2) Kteří živočichové patří mezi strunatce (3 skupiny).

3) Vyjmenuj zástupce Bezlebečných.

4) Vyjmenuj zástupce kruhoústých.

5) Co patří mezi paryby?

6) Popiš vývoj jedince u obojživelníků.

7) Jak dělíme ryby (3 skupiny)?

8) K čemu slouží: tuková ploutvička, plynový měchýř, postranné čára?

9) Jak dělíme plazy? Charakterizuj každou skupinu.

10) Vyjmenuj plazy ČR

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300