PDF Tisk Email

Zahájení školního roku 2016/1017

Nový školní rok 2016/17 byl zahájen 1.září na slavnostním shromáždění žáků, učitelů, zaměstnanců školy a rodičů. Již tradičně jsme se všichni sešli na zahradě naší mateřské školy v Masarykových sadech. Zástupce vedení školy přivítala všechny přítomné a seznámila žáky s připravovanými akcemi na nový školní rok. Největší pozornost byla věnována našim nejmladším žáčkům – prvňáčkům. Kamarádi z patronátních tříd 2. stupně připnuli prvňáčkům placky jako upomínku na tento slavnostní den.

Poté se žáci rozešli se svými třídními učiteli do tříd, kde se žáci přivítali se svými spolužáky  a s učiteli v užším kruhu.

Vedení školy přeje všem žákům úspěšný školní rok, pedagogům hodně trpělivosti a hodné a zvídavé žáky.

 

Mgr. Radka Gajdová

 

 

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300