Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Vás zve na


Den otevřených dveří


v úterý 7. března 2017 od 9:00 – 17:00 hodin


Program:

  • ve všech ročnících 1. stupně budou připraveny workshopy pro žáky z okolních obcí
  • ve všech třídách se bude vyučovat „s otevřenými dveřmi“
  • rodiče se mohou kdykoli během dne podívat na výuku různých předmětů ve třídách svých dětí
  • v odpoledních hodinách mohou rodiče a návštěvníci školy nahlédnout do všech učeben, včetně odborných, popř. zhlédnout promítání filmů o činnosti školy
  • od 14:30 hod budou v 1. patře hlavní budovy probíhat pro zájemce workshopy matematiky prof. Hejného
  • od 16:00 hod do 16:30 hod proběhnou v jazykové učebně v 1. patře konzultace k přijímacímu řízení na SŠ
  • v 15:30 hod zveme předškoláky a jejich rodiče na ukázkovou hodinu do 1. třídy (budova školní družiny), poté všechny zájemce provedeme naší školou

 

 

Na setkání s Vámi se těší pedagogové ZŠ a MŠ Kontešinec.


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300