Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/18


Přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

č.153                         č.167                         č.181                         č. 195

č.154                         č.168                         č.182                         č. 196

č.155                         č.169                         č.183                         č. 198

č.156                         č.170                         č.184                         č. 199

č.157                         č.171                         č.185

č.158                         č.172                         č. 186

č.159                         č.173                         č. 187

č.160                         č.174                         č.188

č.161                         č.175                         č.189

č.162                         č.176                         č. 190

č.163                         č.177                         č. 191

č.164                         č.178                         č. 192

č.165                         č.179                         č. 193

č.166                         č.180                         č. 194

 

 

V Českém Těšíně dne 13. dubna 2017

Mgr. Věra Gorgolová, statutární zástupce

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300