Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných situací

V úterý 25. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil další projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. V tento den se žáci neučili klasicky ve svých třídách a se svými spolužáky z ročníku, ale byli promícháni do 8 skupin. Stejná akce probíhala i na prvním stupni pro mladší žáky. Pro skupiny starších žáků byla připravena 4 stanoviště, na kterých se mohli dozvědět mnoho nových věcí a poznatků.

První stanoviště bylo zaměřeno na práci policisty se psem – žáci získali informace o tom, jak probíhá a jak dlouho trvá výcvik psa a také proběhla ukázka chycení lupiče psem.

Druhé stanoviště nabídlo žákům práci horské služby. I přesto, že se blíží léto, záchranář žákům povyprávěl o motorové a lanové technice, o výbavě na lyže, lavinách, bezpečnosti pohybu na horách a žáci se také dozvěděli důležité telefonní číslo, kdyby se v přírodě ztratili.

Na třetím stanovišti žáci besedovali s lékařem o první pomoci, jak zavolat pomoc a jak správně provádět resuscitaci. Vše si mohli vyzkoušet na figuríně.

Poslední, čtvrté stanoviště přijelo na školní dvůr s ukázkou hasičského vozu. Žáci zde mohli shlédnout požární auto uvnitř i zvenčí. Hasiči žákům povyprávěli o nebezpečí požárů, jak jim předcházet a co dělat v případě požáru.

Cele dopoledne bylo nabité novými informacemi. Doufáme, že žáci získali mnoho nových cenných rad, postřehů a informací, že vznikla nová nebo se upevnila stará přátelství a že si všichni přes aprílové počasí projektový den užili.

Mgr. Lucie Seberová


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300