Tisk Email

Den dětí

Ve čtvrtek 1.6. jsme v družině oslavili snad ze všech svátků nejkrásnější „Mezinárodní den dětí.“ Je to svátek, který sahá daleko do minulosti a je oslavou pro spoustu dětí na celém světě. Již týden před samotným svátkem jsme s dětmi tvořili návrh vlajky dle vlastní fantasie, aby si i oni uvědomili, že existuje spoustu dětí různých národností. Poté jsme v týdnu vytvořili plakáty s pozváním, které byly hlavní výzdobou naší družiny. Také jsme poprosili rodiče, jestli by nám poslali nějaké občerstvení. Ani jsme nepočítali, že se rodiče tak skvěle zapojí a pošlou po svých dětech tolik sladkých a slaných dobrot. Za což rodičům moc děkujeme. Samotná oslava vyvrcholila na zahradě MŠ, kdy nám přispěchala na pomoc školská rada s p.uč.Bujokovou. Zahráli si s družiňáky pár míčových her, zatím co jsme my vychovatelky přichystaly týmovou hru a ukryly poklad. Poté si děti odpočinuly, vyslechly si pravidla týmové hry od p.vych. Marty, zahrály si na kriminalisty a hledaly v týmu ukrytou hádanku. Po složení a uhádnutí hádanky měly děti za úkol najít poklad, který ukrýval dobroty od rodičů. K tomu všemu nám hrála hudba a po skončení hry si někteří i rádi zatančili. Na závěr celé akce jsme si rozdali dárečky, které si navzájem děti přinesly a anonymně byly rozdány. Celou akci vnímám jako velice vydařenou a dle úsměvů na tvářích dětí si myslím, že se povedla. Děti měly radost s dárečků, občerstvení a zaujala je i hra s hádankami. Poděkování patří především rodičům, kteří se skvělě podíleli na občerstvení, dětem ze školské rady s p.učitelkou za účast a ochotu na akci, družiňákům za skvělou náladu a vychovatelkám za hladký průběh oslavy.

Dagmar Niemczyková

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300