Deváťáci opět „maturovali“

Letos se na naší škole opět konaly Oborové dny – „Malé maturity“, které se u nás již staly tradicí. V tomto školním roce připadly na dny 22. a 23. června 2017.

Všichni žáci devátých ročníků měli možnost vybrat si téma jim blízké či oblíbené a zpracovat jej do tištěné formy a též do podoby prezentace. Celou svou práci měli poté možnost předvést ústně před komisí vyučujících tak, jak tomu bývá u běžných maturit na středních školách. Někteří si pro nás připravili i poutavé praktické ukázky. Atmosféru „Malých maturit“ doplnilo i společenské oblečení, ve kterém naši deváťáci přišli. I letos se práce velmi vydařily, žáci nám nabídli širokou škálu témat – počítačové hry, domácí zvíře, dovolenkové destinace, kultura ve Vietnamu a další zajímavé náměty. Téměř všichni získali za svůj výkon výbornou. Práce byly většinou velmi dobře připraveny, bylo vidět, že jim žáci věnovali kus svého volného času.

Cílem „Malých maturit“ je získat zkušenost se vzděláváním na středních školách. Jsou též jakýmsi slavnostním ukončením základní školy. Věříme, že žáci budou moci v budoucnu z této zkušenosti čerpat.

Mgr. Eva Calabro Rywiková


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300