Spolupráce s těšínskou knihovnou

Rozvoji čtenářství u dětí se věnujeme nejen ve škole, ale v rámci hodin literární výchovy navštěvujeme i Městskou knihovnu v Českém Těšíně, zejména pobočku na Havlíčkově ulici. Její zaměstnanci si vždy pro žáky připraví atraktivní literární, knihovnické či jiné tematické lekce, do kterých jsou návštěvníci aktivně zapojeni. Cílem naší spolupráce je nejen přivést děti zpět ke knihám, ale také v nich rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.

Už v září jsme tedy s žáky 8. a 9. ročníku vyrazili na Havlíčkovu ulici, abychom zahájili školní rok čtenářskou dílnou. Za úspěch považujeme nejen to, že se žáci dokázali nadchnout knihami i samotným čtením, ale i to, že si již na místě někteří z nich vyřídili čtenářskou průkazku. Podle paní knihovnice se poté stali pravidelnými návštěvníky knihovny.

Tím však spolupráce s knihovnou nekončí. Také tandem vedoucích školního čtenářského klubu tvoří paní knihovnice a paní učitelka. O tom, že to dobře funguje, se můžete přesvědčit v článcích o klubu na stránkách školního časopisu Kaktus – http://casopiskaktus.blogspot.cz/.

 

Dana Bednářová


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300