ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT 2017

"BEZPLATNÁ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ NA ROK 2017"

 

V důsledku integračních procesů a geopolitických změn, postupující světové globalizace a pod vlivem zesilujícího celosvětového pohybu obyvatelstva roste i počet cizinců na základních školách.

S rostoucím počtem žáků cizinců se zvyšují požadavky na jejich výuku, což vede k systematičtějšímu přístupu odborných a pedagogických pracovníků při řešení základních otázek v multikulturních třídách na základních školách.

V roce 2017 jsme se přihlásili do rozvojového programu MŠMT k výuce českého jazyka přizpůsobené potřebám žáků- cizinců.

Žákům byla věnována několikaměsíční péče nad rámec výuky prostřednictvím individuální práce.

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300