Celé Česko čte dětem na ZŠ Kontešinec

V říjnu jsme ve čtenářském klubu přivítali paní Evu Katrušákovou, která založila a dodnes vede neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem. Toho dne to však nebyla jediná návštěva ve školní knihovně ZŠ Kontešinec. Besedovat o knihách přijely i děti z havířovského čtenářského klubu.

Paní Katrušáková poutavě vyprávěla o nelehkých začátcích, kdy se snažila pro svůj nápad získat podporu. Jsme rádi, že se jí to nakonec podařilo a že se k podpoře čtenářství nakonec připojila řada známých osobností. Ředitelka kampaně na setkání zdůraznila, jak je důležité najít pozitivní postoj ke knihám a jak může každodenní předčítání utvářet i vztahy rodičů s dětmi.

Na závěr besedy došlo i ke sdílení zkušeností z četby mezi klubovými dětmi a k doporučování přečtených knih.

Děkujeme paní Katrušákové nejen za návštěvu v našem klubu, ale i za čas a energii, které věnuje propagaci čtenářství. Jsme rády za to, že v členech čtenářských klubů dokáží knihy probudit nadšení, které přenáší nejen na ostatní v klubu, ale i na své spolužáky či sourozence. Pevně věříme, že už je láska ke knihám neopustí!

 

Dana Bednářová a Kateřina Šildrová


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300