Krajské kolo vědomostní soutěže EUROREBUS

 

V sobotu 5. 5. 2018 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže EUROREBUS, které se uskutečnilo v budově VŠB Ostrava. Postupu do krajského kola předcházelo celoroční plnění vědomostních úkolů pomocí internetu. Každý žák si vyhledával informace sám za sebe, ale v Ostravě již žáci pracovali v trojčlenných skupinách a prověřovali si znalosti ze všech předmětů (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, dějepis). V silné konkurenci, hlavně tříd z gymnázií, se naši žáci neztratili a 8.A ve složení K. Štefková, O. Frysz a P. Hovjadský se umístila na 32. místě, 8.B ve složení A. Stonawski, P. Sogel a D. Pecha dosáhli 45. místa.

Mgr. Lucie Seberová


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300