PDF Tisk Email

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Ozdravné pobyty spojené s přímým kontaktem s přírodou často znamenají pro jejich účastníky významnou životní zkušenost, která formuje jejich vztah k přírodě a ochotu pečovat o životní prostředí.

 

Město Český Těšín prostřednictvím odboru školství a kultury oslovilo základní školy na svém území s nabídkou předložení žádosti o dotaci na ozdravné pobyty, které jsou dílčí částí kryty z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zájem projevily 2 základní školy a to Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla podána v listopadu 2018. Dotace byla zastupitelstvem kraje schválena a Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 15. 5. 2019.

 

V rámci realizace projektu již proběhly dva turnusy v dubnu 2019 (80 dětí) - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. V současné době se připravují další tři turnusy v březnu a dubnu tohoto roku:

-       Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - termín 23 . 3. – 3. 4. 2020 (80 dětí) (40 dětí) - Penzion RS Paskov, Morávka, (40 dětí) - Penzion Pod smrkem, Horní Lípová

-       Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – termín 14. 4. – 25. 4. 2020

(50 dětí) – Středisko Beskydský H-rezort

 

Délka ozdravných pobytů dětí bude 12 kalendářních dnů. Během těchto dnů bude probíhat výukový/vzdělávací program, který bude zajišťován pedagogy z řad zaměstnanců škol. Tento program mj. zlepší znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí budou výlety po okolí, poznávání krás přírody a různé sportovní aktivity. Celkem se všech turnusů zúčastní 210 dětí a doprovod z řad pedagogů a zaměstnanců škol.

 

Zpracovala: Ing. Markéta Vyvlečková

projektový manažer

 

 

 

  

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300