Podzimní akce žákovské rady a družiny 2019

 

Letošní pasování prvňáků na družiňáky se uskutečnilo 24.10. za velké účasti rodičů a přátel letošních prvňáčků. Předvedli dospělákům i sourozencům, co už všechno umí, jak chodí ve dvojicích, pomáhají si a nosí tácky v jídelně...Pobavili také písničkou a scénkami ze života ve škole, které s nimi připravily jejich vychovatelky p. Martinková a p. Niemczyková.  Pak je pan král s královnou a princeznou pasovali na právoplatné družiňáky, dostali zlatou medaili a něco sladkého na zub.

K.B.

 

Ať žijí duchové!

Letos jsme se snažili vyhnout nadměrnému výskytu zombíků, kostlivců a jiných příšerek, a proto jsme zvolili 1.11. akci v duchu duchařského filmu AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! Takže se třídy zaplnily většími či menšími duchy, pavouky a dýněmi, někde zasvítily i svíčky a jiná blikátka. Soutěž mezi třídami ve výzdobě vyhrála třída 6.B, kde ozdobili snad všechno včetně oken, nástěnek i sebe samotných. Na druhém místě se umístila třída 7.A, kde nás nejvíce zaujala veliká pavučina nad katedrou (že by past na učitele???), a na třetím místě 7.B s krásně oduševnělými dveřmi. Gratulujeme!!!

BODOVÁNÍ TŘÍD bylo následující: 6.B – 8 bodů, 7.A – 6 bodů, 7.A – 5 bodů, 8.A a 3.A po třech bodech, 9.A a 3.B po dvou bodech, jeden bod pro 5.B, 6.A. (hodnotili jsme výzdobu stěn, dveří, oken, tabule a někde i žáků samotných).

SOUTĚŽE

Po obědě se družiňáci z 1. a 2.tříd zúčastnili soutěží za jídelnou, vytahovali z písku hmyzáky, pili kouzelný nápoj, ochutnávali z duchařské kuchyně, poznávali po hmatu tvary a vyráběli duchy. Pokud splnili úkoly a zaplnili kartičku razítky, duchové-organizátoři je odměnili sladkostí. Prý se ničeho nebáli a nic jim nevadilo (možná trochu zázvor:). Ale aspoň jsme od nich zahnali bacily a možná i jiné zlé duchy.

Duch unavené učitelky


 

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300