PDF Tisk Email

Informace pro rodiče o znovuotevření MŠ


Vážení rodiče,

mateřské školy v Českém Těšíně budou znovu otevřeny dne 18.5.2020.

Abychom mohli zajistit předškolní vzdělávání, potřebujeme vědět, zda Vaše dítě do mateřské školy po znovuotevření nastoupí. Stravování bude zajištěno tak, jak jste zvyklí.

Doba provozu mateřských škol bude nezměněna, úplata za školné za měsíc květen činí 180,- Kč.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v předškolním vzdělávání s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Zákonný zástupce dítěte musí před nástupem dítěte do MŠ odevzdat tyto  podepsané formuláře.

  1. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a čestné písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  2. informace o ochraně zdraví a provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tyto dokumenty si můžete stáhnout z našich webových stránek www.zskontesinec.net (Mateřské školy - Dokumenty MŠ) nebo si je vyzvednout ve vestibulu základní školy. Zákonní zástupci dětí, kteří dochází do MŠ Mosty a Koňákov si mohou tyto formuláře vyzvednout v těchto školkách, a to od 12.5. – 15.5. do 8:00 – 11:30 hod.

Pokud zákonný zástupce při vstupu dítěte do MŠ tyto formuláře neodevzdá, nemůže se dítě předškolního vzdělávání účastnit.

Informace o nástupu dětí posílejte e-mailem na příslušné školky nebo volejte na tato telefonní čísla nejpozději  do 11.5.2020

MŠ Masarykovy sady 725 749 370

MŠ Dukelská 730 815 826

MŠ Koňákov 730 815 827

MŠ Smetanova 730 815 830

MŠ Mosty 730 815 828


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300