Co je nového ve škole, školkách i družině?

Výpis aktuálních článků:PDF Tisk Email

Hyundai

Dne 10. dubna se konala exkurze do továrny Hyundai. Třídy 8.A a 8.B se po dvou vyučovacích hodinách sbalily a vyrazily do parku, kde čekal autobus. Po 20 minutách jsme dorazili do Nošovic. Chvíli jsme odpočívali po namáhavé cestě autobusem v hlavní hale u stolů s bílými koženými křesly. Poté jsme se přesunuli do vedlejší místnosti a zhlédli jsme film o vzniku firmy Hyundai. Potom jsme se přesunuli zpět do haly a vzali si vesty a přístroje se sluchátky. Podle čísla na displeji přístroje jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ve výkladu mezi skupinami byl časový rozdíl. První skupině se pouštěl dříve než druhé. Projeli jsme třemi halami. Dozvěděli jsme se, jak se automobily vyrábějí, co vše předchází výrobě a jak to vypadá. Když jsme vystoupili, průvodce nám rozdal letáčky s přesnými údaji o rozloze a počtu zaměstnanců. Všichni jsme se ještě před budovou vyfotili a nasedli do autobusu. Přijeli jsme dříve, a tak jsme museli chvílí čekat, než jsme mohli jít domů. Výlet se nám všem líbil.

Natka Veselá, PR-manažerka

 
PDF Tisk Email

„Škola na zkoušku“


Dne 21.4.2015 jsme pozvali do prostor budovy školní družiny, ve které se vyučují žáci 1.a 2.tříd, naše budoucí prvňáčky  a jejich rodiče.   Děti, které v  září  nastoupí  do  prvních tříd, navštívily naši školu v tomto školním roce již potřetí. V prosinci se přišly podívat na ukázkové hodiny  1.tříd, v  lednu  řešily různé úkoly v rámci zápisu do 1. tříd a tentokrát si přišly vyzkoušet normální školní den.

Učitelky z  1.stupně a z našich mateřských škol připravily pro děti spoustu různých stanovišť a „pracovních hnízd“. Děti si mohly  vybrat ,  zda chtějí plnit úkoly pracovní, výtvarné, tělovýchovné, či skládat domeček ze dřívek nebo slova z písmen.  Děti si také prohlédly celou budovu včetně šaten, do kterých si šly odložit své věci, prostory, ve kterých pracují oddělení školní družiny, či toalety.

Účelem tohoto setkání bylo bližší  seznámení  předškoláků se školním prostředím, s učiteli, s budoucími spolužáky. Byli bychom rádi, aby  děti  přišly  první  školní  den v dobré náladě, bez slziček a s radostným očekáváním, co nového se bude ve škole odehrávat.

Tato akce proběhla na naší škole již podruhé  a myslíme si, že opět splnila naše očekávání.  Děti se s chutí zapojily do práce, nebály se na cokoli zeptat, byly uvolněné a napětí, které jsme u některých  dětí  při zápise cítili, bylo to tam.

Doufáme, že se do naší školy těší stejně,  jako  se těšíme my na ně.

Mgr.Radka Gajdová, ZŘŠ pro 1.stupeň

 
PDF Tisk Email

Relaxační den


Středa před velikonočními svátky byla pro žáky už dnem víceméně odpočinkovým. Prožívali rozmanité aktivity, někteří vyráběli velikonoční ozdoby, jiní se vydali za svými mladšími spolužáky. Třída 6. A se v tomto školním roce už podruhé setkala s malými kamarády ze školky. Připravili si pro ně spoustu her, většinou pohybových. Děti například čekala soutěž ve zručnosti při přenášení vajíček na lžičkách, vyzkoušely si židličkový tanec nebo hledání čokoládových dobrot. Nejvíc si ale užily malé i velké děti „koulované“. Přestože to venku opravdu vypadalo na sněhovou nadílku, předškoláci i školáci po sobě pálili jen koulemi papírovými. Za krásné soutěžní výkony získaly malé děti „ jarní medaile“, které jim šesťáci sami vyrobili.

Mgr. Dana Bednářová

 
PDF Tisk Email

Soutěž se školní knihovnou


Jako každý rok i letos čekala na žáky 2.stupně „SOUTĚŽ SE ŠKOLNÍ KNIHOVNOU“. Třídy sestavily čtyřčlenné týmy, jejichž členové se utkali v literárním klání. Mezi jejich úkoly patřilo např. přiřazování autora k názvu díla, zařazení postavy do pohádky či známého románu, výběr z možností, jaký žánr literární dílo zastupuje, a jiné.

Podle očekávání se na 1.a2.místě umístili deváťáci, ale krásných výsledků dosáhly i mladší ročníky. Zde je patrné, že si žáci již uvědomili, že kniha je velkým přítelem člověka.

Mgr.J. Kropová

 

 
PDF Tisk Email

Barča – vítězka krajského kola


Žáci naší školy se zapojili do literární a výtvarné soutěže s názvem „Evropa ve škole“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství ČR.  Literární části školního kola se zúčastnilo 70 žáků a výtvarných prací jsme hodnotili celkem 36. Z obou částí jsme pak vybrali 12 postupujících. Velmi příjemným překvapením pro nás bylo umístění žákyně Barbory Adamišové z 8.A, která v literární soutěži vyhrála 1.místo  v 2.kategorii v krajském kole.

Přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů nejen Báře, ale všem soutěžícím.

Mgr. Jana Kropová

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 4 z 32

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

 

Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300